آهنگ دریا رستاک

دریا

رستاک

دلشوره میگیرم ، هر وقت بارونه
با گریه میخوابم ، هر جا زمستونه
تا حال موهاشو از باد می پرسَم
حس می کنم باد هم دیوونه ی اونه
موهاش دریا بود دنیامُ زیبا کرد
فهمید دیوونه ام موهاشو کوتاه کرد
موهاش دریا بود دنیامُ زیبا کرد
فهمید دیوونه ام موهاشو کوتاه کرد

از بس شکستم داد ، شکل شکستن بود
آغوش اون تنها سرمایه ی من بود
اومد ولی ای کاش ساکش رو وا می کرد
از وقتی که اومد در گیر رفتن بود

موهاش دریا بود دنیامُ زیبا کرد
فهمید دیوونه ام موهاشو کوتاه کرد
موهاش دریا بود دنیامُ زیبا کرد
فهمید دیوونه ام موهاشو کوتاه کرد
موهاشو کوتاه کرد
موهاشو کوتاه کرد
--:--
--:--