آهنگ شال سه رنگ رستاک

شال سه رنگ

رستاک

اسم تو که رومه یه جور خوبی آرومم
احساس میکنم یه دنیا امنیت دارم
هرجای دنیا منو با اسم تو میشناسن
ترکم نکن،من پیش تو اهمیت دارم

ببین چیکار کردی با قلب این همه عاشق
هرکی ازت دوره دلش میخواد برگرده
تاریخِ قبل از عشق یا تاریخِ بعد از عشق
کشف تو سرنوشت تاریخو عوض کرده

هوات هوایی میکنه،خاکت مث خون میکِشه
عشقه که کارِ پسرات به دشت مجنون میکِشه
ایران خانوم،مادرِ من،شالِ سه رنگت کفنم
اسمت میاد دلم میخواد به سیم آخر بزنم
- -- -
آغوشتو وا کن بذار احساس آرامش کنم
اونقدر زیبایی که میتونم ازت خواهش کنم
اگه به جایی میرسم از روی خاکِت پاشدم
اونقدر جذابی که بیخیال یک دنیا شدم

هوات هوایی میکنه،خاکت مث خون میکِشه
عشقه که کارِ پسرات به دشت مجنون میکِشه
ایران خانوم،مادرِ من،شالِ سه رنگت کفنم
اسمت میاد دلم میخواد به سیم آخر بزنم

هوات هوایی میکنه،خاکت مث خون میکِشه
عشقه که کارِ پسرات به دشت مجنون میکِشه
ایران خانوم،مادرِ من،شالِ سه رنگت کفنم
اسمت میاد دلم میخواد به سیم آخر بزنم
--:--
--:--