آهنگ خزون سیاوش قمیشی

خزون

سیاوش قمیشی

گل آویز ایوون
شکوفه های گلدون
خزون میکنه میری
سراغی نمی گیری
همه خاطره هامون
غم و دلهره هامون
یه زندون نفس گیره
همش روزای دلگیره

تو میری بی خبر منو دل دربدر
می مونیم پشت سر تو و شوق سفر

دل خوش باورم غرق خیاله
می مونه منتظر شاید دوباره
بره پاییزو سر شه ابر و بارون
شبا پر باشه از ماه و ستاره

تو میری بی خبر منو دل دربدر
می مونیم پشت سر تو و شوق سفر

تو میری بی خبر منو دل دربدر
می مونیم پشت سر تو و شوق سفر

گل آویز ایوون
شکوفه های گلدون
خزون میکنه میری
سراغی نمی گیری
همه خاطره هامون
غم و دلهره هامون
یه زندون نفس گیره
همش روزای دلگیره

تو میری بی خبر منو دل دربدر
می مونیم پشت سر تو و شوق سفر
کلمات کلیدی :
--:--
--:--