آهنگ رسواترین عاشق سیاوش قمیشی

رسواترین عاشق

سیاوش قمیشی

نگاهی می کنی ما رو، مگه عاشق ندیدی تو ؟
یا شاید دیدی و رسواترین عاشق ندیدی تو
یا ما مجنونیم و خونه خرابی عالمی داره
یا عشقت مونده و دست از سرِ ما بر نمی داره
خداییش فرقی هم انگار نداره
یا اگه داره، دلِ رسوای ما بند کرده و بازم گرفتاره
الهی دل خوشی باشه پناهت
گُلای رازقی تن پوشِراهت
الهی خوش خبر باشه قناری
بخونه تا خروس خون چشم به راهت
صفای دیدنت ای قصه ی نور
منو با خود ببر تا آخرِ دور
گُلای پیرهنت یاسو اقاقی
بمونم منتظر تا قصه باقی
--:--
--:--