آهنگ خالی بود دستم مسیح و آرش ای پی

خالی بود دستم

مسیح و آرش ای پی

خالی بود دستم
میترسیدم بری هیچی نگفت
نمیخواستم که از چشمت بیوفتم
من همه حرفامو گفتم
سعیمو کردم نگه دارم تورو با همه سختی
من نبودم تویه اون دنیا که ساختی
دیدی آخرشم ما هر دو باختیم

برو ولی همه درارو پنجره هارو باز میزارم تا که بیای
خورشید و ماه رو حتی خدا رو قسم میدم
خیلی زیاد تا که بیای یعنی میشه بیای
برو ولی همه درارو پنجره هارو باز میزارم تا که بیای
خورشید و ماه رو حتی خدا رو قسم میدم
خیلی زیاد تا که بیای یعنی میشه بیای

من میبستم دستمو تا تو نبینی خالی ام
تا نفهمی که نباشی بی تو من چه حالی ام
من برات زیبا ترینو از خدا میخواستمش
نه نشد باور کنم آخر خودم می بازمت

برو ولی همه درارو پنجره هارو باز میزارم تا که بیای
خورشید و ماه رو حتی خدا رو قسم میدم
خیلی زیاد تا که بیای یعنی میشه بیای
برو ولی همه درارو پنجره هارو باز میزارم تا که بیای
خورشید و ماه رو حتی خدا رو قسم میدم
خیلی زیاد تا که بیای یعنی میشه بیای
--:--
--:--