آهنگ معذرت احمد سلو

معذرت

احمد سلو

کنارم یه عمری خاطرش یه عمری حال
بد رو دوشم نشست رفتنتو دیدم شکستم بریدم
معذرت اگه دل شکوندم اگه گوشه گیرم اگه لش تو خونم
شرمندم من که بد نبودم دورت کم نبودم هنوزم همونم
معذرت اگه دل شکوندم اگه گوشه گیرم اگه لش تو خونم
شرمندم من که بد نبودم دورت کم نبودم هنوزم همونم
کلمات کلیدی :
--:--
--:--