آهنگ دنیای بعد تو گروه سون

دنیای بعد تو

گروه سون

کاری نمیشه کرد برای موندنت
گذشته از منو گریه و التماس

قلبم واسه توئه هرجا اگه بری
کاری نمیشه کرد قلبت منو نخواست

کاشکی یه جمله بود که معجزه می‌کرد
میشد با گفتنش عوض بشه حالت

کاشکی میشد منو قانع می‌کردی تا
وقتی داری میری نیام دنبالت

برای تو بمیرم و زنده بشم به پای تو
گریه بشم خنده بشم

اصلا دیگه فایده نداره خواهشم
تو داری میری

اسم تو رو فریاد بزنم یا نزنم
از دیدنت دل بکنم یا نکنم

اصلا دیگه واست مهم نیست بودنم
تو داری میری تو داری میری، تو داری میری

احساس بینمون روزای خوبمون
بی تو گذشتن از راههای بی نشون

تعریف عشق تو برای دیگرون
تنهایی منو دنیای بعد تو

فکر همیشگیت اشک های بی هوام
وقتی که خستم از دست نبودنت
چی از دنیا بخوام

برای تو بمیرم و زنده بشم به پای تو
گریه بشم خنده بشم

اصلا دیگه فایده نداره خواهشم
تو داری میری

اسم تو رو فریاد بزنم یا نزنم
از دیدنت دل بکنم یا نکنم

اصلا دیگه واست مهم نیست بودنم
تو داری میری تو داری میری، تو داری میری
--:--
--:--