آهنگ توقع ندارم بهنام بانی

توقع ندارم

بهنام بانی


به حرفایی که می زنم فکر کن
به احساسی که بود و نابود شد
به عشقی با هم شروع کردیمو
به یه دوستی ساده‌ محدود شد

می دونم نمی خوای بمونی ولی
به دردای این عاشقت فکرکن
به روزای بعد از‌منت فکر کن
به حرفای بی منطقت فکر کن
به روزای بعد از‌منت فکر کن
به حرفای بی منطقت فکر کن

توقع ندارم‌ توجه کنی
به عشقی که بعد از تو نابود شد
به سیگاری که تو دستای من
درست لحظه ی رفتنت دود شد

توقع ندارم بفهمی منو
تو هیچ وقت نمی تونی درکم کنی
فقط چند لحظه به من گوش کن
اگه خواستی ‌می تونی ترکم کنی

چه زود عادی شد واسه تو
دوست دارمام عزیزم
تو رفتی ولی نرفته
هوات از سرم هنوزم ، عزیزم

توقع ندارم‌ توجه کنی
به عشقی که بعد از تو نابود شد
به سیگاری که تو دستای من
درست لحظه ی رفتنت دود شد

توقع ندارم بفهمی منو
تو هیچ وقت نمی تونی درکم کنی
فقط چند لحظه به من گوش کن
اگه خواستی ‌می تونی ترکم کنی
--:--
--:--