آهنگ چه بخوای چه نخوای بهنام بانی

چه بخوای چه نخوای

بهنام بانی

(چه بخوای چه نخوای...)

این دل فقط جای تو اِ
گوشم به حرفهای تو اِ
قلبم تو دست های تو اِ
عشقم

آرامش حال منی
عشق ایده آل منی
اما فقط مال منی
عشقم

دوست دارم تورو مثل همیشه
از حس دلم، نه دیگه، کم نمیشه
دوست دارم تورو مثل همیشه
از حس دلم، نه دیگه، کم نمیشه

چه بخوای چه نخوای، تورو به دست میارم
چه بخوای چه نخوای، به تو علاقه دارم
خودتو برسون، به دل بی قرارم
آخه من، تورو دوسِت دارم

چه بگی چه نگی، میخونم از تو چشمات
چه بیای چه نیای، می مونم عشق من پات
هنوزم، می پیچه، داره تو گوشم حرفهات
تو بخند، بذار آروم شم بات


هرجا بری، فکر تو اَم
من عاشق روی تو اَم
عاشق شدم پای خودم
اصلا

می خندی می خندِ دلم
اما به مو بندِ دلم
از غصه دل کندِ دلم
اصلا

دوست دارم تورو مثل همیشه
از حس دلم، نه دیگه، کم نمیشه
دوست دارم تورو مثل همیشه
از حس دلم، نه دیگه، کم نمیشه

چه بخوای چه نخوای، تورو به دست میارم
چه بخوای چه نخوای، به تو علاقه دارم
خودتو برسون، به دل بی قرارم
آخه من، تورو دوسِت دارم

چه بگی چه نگی، میخونم از تو چشمات
چه بیای چه نیای، می مونم عشق من پات
هنوزم، می پیچه، داره تو گوشم حرفهات
تو بخند، بذار آروم شم بات

(چه بخوای چه نخوای)
(چه بخوای چه نخوای)

(چه بگی چه نگی)
(چه بیای چه نیای)

(چه بخوای چه نخوای)
--:--
--:--