آهنگ برگرد چارتار

برگرد

چارتار

پا پس نکش از صید من آهوی زیبا
لختی بتابان بر رخم آن روی زیبا
تا بودنت باران و نوری توامان است
مهمان شعرم هر طرف رنگین کمان است
برگرد و به زیبا شدنت
مرا دوباره زیر و رو کن
با راز رهاتر شدنم
مرا دوباره روبرو کن
برگرد و بمان حوصله کن
نظاره کن به چشم خیسم
رویای تو آورده مرا
به نامه ای که می نویسم
--:--
--:--