آهنگ ایران آرمین ۲ای‌اف‌ام

ایران

آرمین ۲ای‌اف‌ام

دیگه وقتشه سکوت بشکنم ، به عشق ایران و کشورم
وقتشه همه بشنون !
صدامو دیگه انقدر به سکوتم کش ندم

هی ، منو تو به هم وصلیم ...
هی ، الگوی هر نسلیم ...
هی ، برنده تو هر تصمیم ...
هی قویه از بس تیم ...

به عشق ایران ، به عشق مردم
به عشق من ، تو ، ما ، هر دو
به عشق روزای خوب آینده
به عشق هر کی که پای بنده
به ایران ، پرچم ، کشور
به عشق همه هوادارایی که عشقن
به عشق همه آدما که تو هر قشرن
میخونیم به عشق اونا که نور چشمن

هی ، منو تو به هم وصلیم ...
هی ، الگوی هر نسلیم ...
هی ، برنده تو هر تصمیم ...
هی قویه از بس تیم ...

به اعتراض دشمن ، میره بالا مشتم
بهمون حس غرور میده این پرچم خوشرنگ
با آرامش روحیم ، با سربازای تو تیم
یه ایران پشت هم متحد ، سفت ِ بند ِ پوتین
--:--
--:--