آهنگ دمش گرم آرمین ۲ای‌اف‌ام

دمش گرم

آرمین ۲ای‌اف‌ام

دمش گرم
انقد اضافه کاری این اواخر داشت که نمیشد جمش کرد
رفت رابطه رو کمش کرد
ولی باز دمش گرم
وجودمو پر از تنش کرد
گفت نمیخوامت من عشقم
اوایل سخت بود برام ولی بعد افتاد از چشمم
اولا خوب بعد تهش بد
هی منو سرزنش کرد
خدا میدونه این که روزا با کیا میشه اون سرش گرم
واسه دعوا میکرد سرش درد
منو عاشق کرد بعدش رفت
نمیدونم چیکار کردم که فکر رفتن به سرش زد

من بی تو خستم نه نمیتونم اصلا
رسما رو همه ی ادما چشامو بستم
من با تو هستم
پس ترکم نکن اصلا
نمیدونم چیشد که یهو دلخور شدی از من

شدم یه ادم شر
که به خاطرش با همه شهر در افتادم و اخرشم
همه جا نشست گفت ادمشم
واسم سخته باورشم
مریدشم تا تهشم
اخه بهش قول داده بودم از زندگیش پا نکشم
چون منو دوستم داشت
قشنگ بود پوز خنداش
یه زمانی تک پر بود حالا کل تهران دوستن باش
بودم شب و روز همراش
چشم ازم زود برداشت
دل من غصه نخور گریه نکن خونسرد باش

من بی تو خستم نه نمیتونم اصلا
رسما رو همه ی ادما چشامو بستم
من با تو هستم
پس ترکم نکن اصلا
نمیدونم چیشد که یهو دلخور شدی از من

سر بزار رو زانوهات
بازی کن با موهات
بگو منو چی فرض کردی
یه ادم هالو هاااا
یه ادم خستم که نمیتونم واستم رو زانوهام
انقده حرص خوردم که مو سفید پره لا موهام
بگو چرا فروختی اخه
منو به اون یارو هاااا
کنارش خوش میگذرونی ریلکس و اروم هااا
ببین چیکار کردی با من که لنگ این دارو هام
قرصای خواب اورم دیگه منو نمیکنه اروماااا

من بی تو خستم نه نمیتونم اصلا
رسما رو همه ی ادما چشامو بستم
من با تو هستم
پس ترکم نکن اصلا
نمیدونم چیشد که یهو دلخور شدی از من
--:--
--:--