آهنگ احساس دل بستن نیما مسیحا

احساس دل بستن

نیما مسیحا

دلم از حال خوبی که تو چشمات هست میترسه
چشام از این نگاهی که بهم خیرس میترسه
نزار احساس دل بستن به این دیوونه برگرده
ببین آرامش چشمات چقدر کم طاقتم کرده

منو بیرون نکش از من بزار سرگرم غم باشم
میخوام دور از همه دنیا توی حال خودم باشم
بفهم از حال و روز من دلم به عشق راضی نیس
تو عشق بازی میخوای اما واسه من عشق بازی نیس

تو حالت خوبه و چشمت داره میگرده دنبالم
نزار سر وا کنه بغضم نمیخوام خوب بشه حالم
برو آغوش چشماتو به سمت دیگه ای وا کن
دل من راه خوبی نیست یه راه دیگه پیدا کن

منو بیرون نکش از من بزار سرگرم غم باشم
میخوام دور از همه دنیا توی حال خودم باشم
بفهم از حال و روز من دلم به عشق راضی نیس
تو عشق بازی میخوای اما واسه من عشق بازی نیس

تو حالت خوبه و چشمت داره میگرده دنبالم
نزار سر وا کنه بغضم نمیخوام خوب بشه حالم
برو آغوش چشماتو به سمت دیگه ای وا کن
دل من راه خوبی نیست یه راه دیگه پیدا کن

دلم از حال خوبی که تو چشمات هست میترسه
--:--
--:--