آهنگ ۱۵ سالگی رضا یزدانی

۱۵ سالگی

رضا یزدانی

خاطرات تو که باشه با گذشته بی حسابم
تو کدوم صندوق پستِ نامه های بی‌جوابم
جونمو برات میدادم هر چی میگفتی همون بود
غمو غصه که نداشتیم دنیا قد کوچمون بود
دنیا رو بهم میریختم اگه تو لب تر میکردی
وقتی آینده عجیبه به گذشته برمیگردی
من یه قاب عکس کهنه تو هجومه خاطراتم
به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم

دوره ی دیوونگیمو هیجانه زندگیمو
عشق ۱۵ سالگیمو چشمای تو یادم انداخت
لحظه های انتظارو دل دله عقربه ها رو
حال اولین قرارو چشمای تو یادم انداخت

دوره ی دیوونگیمو هیجانه زندگیمو
عشق ۱۵ سالگیمو چشمای تو یادم انداخت
لحظه های انتظارو دل دله عقربه ها رو
حال اولین قرارو چشمای تو یادم انداخت

خاطرات من یه دشت از سوسنای چلچراغه
خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه
من یه قاب عکس کهنه تو هجومه خاطراتم
به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم

دوره ی دیوونگیمو هیجانه زندگیمو
عشق ۱۵ سالگیمو چشمای تو یادم انداخت
لحظه های انتظارو دل دله عقربه ها رو
حال اولین قرارو چشمای تو یادم انداخت

دوره ی دیوونگیمو هیجانه زندگیمو
عشق ۱۵ سالگیمو چشمای تو یادم انداخت
لحظه های انتظارو دل دله عقربه ها رو
حال اولین قرارو چشمای تو یادم انداخت
کلمات کلیدی :
--:--
--:--