آهنگ یار قدیمی آرون افشار

یار قدیمی

آرون افشار

یک دنیا حرف و
یک خیابان پُر از دلتنگی
من به تو باختم
تو داری با کی میجنگی
بی خبرم از تو
منم و بغضی جانانه
سهم من از تو
پرسه توو شهر دیوانه

ای یار یار یارِ قدیمی
بی تو پر از خاطره هاتم
رفتی از تو بی خبرم من
ای یار یار یارِ قدیمی
بی تو نفس تنگی گرفتم
در هوایت رهگذرم من
ای یار یار یارِ قدیمی
بی تو پُر از خاطره هاتم
رفتی از تو بی خبرم من
ای یار یار یارِ قدیمی
بی تو نفس تنگی گرفتم
در هوایت رهگذرم من

از زمین و از زمان دلگیرم
نیستی و بی تو من از دست میرم
نیستی و حالِ دلم داغونه
نیستی و بی تو چشام بارونه
هی بارونه

ای یار یار یارِ قدیمی
بی تو پُر از خاطره هاتم
رفتی از تو بی خبرم من
ای یار یار یارِ قدیمی
بی تو نفس تنگی گرفتم
در هوایت رهگذرم من
ای یار یار یارِ قدیمی
بی تو پُر از خاطره هاتم
رفتی از تو بی خبرم من
ای یار یار یارِ قدیمی
بی تو نفس تنگی گرفتم
در هوایت رهگذرم من
--:--
--:--