آهنگ دلبر شیرین  آرون افشار

دلبر شیرین

آرون افشار

جان ای جان ای جان دیوانه شدم من♬♫
وای ای وای ای وای افسانه شدم من
دیوانه شدم من با نیم نگاهت♬♫
افسانه شدم من در چشم سیاهت
خندیده بیایی از راه خیابان♬♫
ای دلبر شیرین دل بردی و هم جان
ای دلدار آواره شدم در سر کویت♬♫
ای یار هر تار دلم وصل به مویت
این بار دور از بر تو من نتوانم
بگذار من با تو بمانم♬♫
ای دلبر نازم شاید که ندانم
در گوشه ی قلبت یک عشق نهانم♬♫
ای دلبر شیرین ای قصه دیرین
من راز دلت از چشم تو خوانم♬♫
ای دلدار آواره شدم در سر کویت
ای یار هر تار دلم وصل به مویت♬♫
این بار دور از بر تو من نتوانم
بگذار من با تو بمانم♬♫
--:--
--:--