آهنگ گلی مسیح و آرش ای پی

گلی

مسیح و آرش ای پی

نمیخواستم از تو جدا شم
تو گلی توویِ گلخونه بودی
گلی دیدی که آخرش هم مُرد
تووی دنیام گم شده بودی
گلی تو بگو من نباشم کی؟
کی میذاره تو رو روی چشماش؟
کی میریزه آب پای جونت؟
کی میذاره تو رو جلو آفتاب؟

گُلی میترسم که پژمرده شی بمیری و بری
گُلی اگه خاری بره باز توو تنت میمیرم منه کُولی
گُلی بیا خاکت میشم ساکت میشم تا از پیشم نری
کُلی دعا میکنم بارون بیاد رویِ سرت گُلی

گُلی کلی خاطره مونده تووی این خونه به جات
این دل وامونده دیگه هیچ کسو جز تو نمیخواد
گلی همه ترسم از اینه که تو رو بگیرنت
بشکنه اون دستی که میخوادش تو رو بچیندت

گُلی میترسم که پژمرده شی بمیری و بری
گُلی اگه خاری بره باز توو تنت میمیرم منه کُولی
گُلی بیا خاکت میشم ساکت میشم تا از پیشم نری
کُلی دعا میکنم بارون بیاد رویِ سرت گُلی
گُلی میترسم که پژمرده شی بمیری و بری
گُلی اگه خاری بره باز توو تنت میمیرم منه کُولی
گُلی بیا خاکت میشم ساکت میشم تا از پیشم نری
کُلی دعا میکنم بارون بیاد رویِ سرت گُلی
--:--
--:--