آهنگ کوکه حالم سینا درخشنده

کوکه حالم

سینا درخشنده

اینجوری که من آخه دلم دادم براتو
اینجوری دلم داره هی میکنه هواتو
عاشقت شدم کسیم نمیاد به جا تو
توی دل من آخه هک شده اون چشاتو
کوکه کوکه حالم آخه عشقه تو دست و بالم
دل تو رو می خواد میگن شده خوش بحالم
شوخی که ندارم عشق شوخی سرش نمی شه
جوری تو رو میخوام هیچکی باورش نمی شه
کوکه کوکه حالم آخه عشقه تو دست و بالم
دل تو رو می خواد میگن شده خوش بحالم
شوخی که ندارم عشق شوخی سرش نمی شه
جوری تو رو میخوام هیچکی باورش نمی شه
مگه هر کی هر چی تو فقط دلبر منی
دستی دستی دیدی اومدی دل ببری
خواصی واسم آخه میدونم از همه سری
کوکه کوکه حالم آخه عشقه تو دست و بالم
دل تو رو می خواد میگن شده خوش بحالم
شوخی که ندارم عشق شوخی سرش نمی شه
جوری تو رو میخوام هیچکی باورش نمی شه
کوکه کوکه حالم آخه عشقه تو دست و بالم
دل تو رو می خواد میگن شده خوش بحالم
شوخی که ندارم عشق شوخی سرش نمی شه
جوری تو رو میخوام هیچکی باورش نمی شه
--:--
--:--