آهنگ چجوری میتونی مهدی احمدوند

چجوری میتونی

مهدی احمدوند

چجوری میتونی تو جمعی که دیگه
منو نمیبنی بخندی اینجوری
چقدر دوستم داشتی که اینجوری راحت
میتونی هر لحظه بسازی با دوری
چجوری میتونی نگی بدون من
روزای بارونی یجوریه اونجا
هوا بدون تو همیشه دلگیره
هوا بدون ِمن چجوریه اونجا

چجوری میتونی از اونجاهایی که
دوتایی میرفتیم بدون من رد شی
چطور دلت اومد با من که دنیارو
واسه دنیا تو میخواستم به راحتی بد شی
چجوری میتونم از دوریت نمیرم
به جای خوابیدن تو خونه راه میرم
دلم که میگیره میرم یه جای دور
ولی نمیدونم کجا دارم میرم
چجوری میتونی تو جمعی که دیگه
منو نمیبنی بخندی اینجوری
چقدر دوستم داشتی
که اینجوری راحت
میتونی هرلحظه بسازی با دوری
--:--
--:--