آهنگ وای دل بی قرارم بهنام بانی

وای دل بی قرارم

بهنام بانی


دو سه روزه دلم، یه حال خوبی داره
تو رو دیدن چقد، رو من اثر میذاره

دو سه روزه عجیب
چشام همش دنبال توئه
کار توئه ...

دو سه روزه بهت، حواسم هرجا پرته
دو سه روزه عجیب، دلم هوات و کرده

داره تو قلب من
چی میشه اینا کار توئه
کار توئه ...

وای دل بیقرارم، دیگه دل ندارم
دیگه تا کی باید این عشق و به روم نیارم

وای دل بی قرارم، کی و جز تو دارم
توی اسمون دنیام تویی تک ستارم

دل و دلدار تویی، غم و غمخوار منم
بخدا یار تویی، دل بیمار منم

دل و دلدار تویی، غم و غمخوار منم
بخدا یار تویی، دل بیمار منم

وای دل بیقرارم، دیگه دل ندارم
دیگه تا کی باید این عشق و به روم نیارم

وای دل بی قرارم، کی و جز تو دارم
توی اسمون دنیام تویی تک ستارم
--:--
--:--