آهنگ عشق تو امیرعباس گلاب

عشق تو

امیرعباس گلاب

ببین چقدر تغییر کردم، با وقتی که عاشق نبودم
یعد از تو یک ثانیه حتی، اون آدم سابق نبودم

ربطی به تیپ و مد نداشتم، رویات دنیامو عوض کرد
افسردگی جاشو به تب داد، عشق تو قرصامو عوض کرد

من رو از آینده نترسون، باید از این وابسته تر شم
از عشق وحشتی ندارم، حتی اگه باید پدر شم
حتی اگه باید پدر شم

باعث و بانی تموم این شبای من تویی
عشق تو پابندم کرد، عشق تو خوانندم کرد
آخرش اما چی شد؟ عشق تو بازندم کرد

عشق تو پابندم کرد عشق تو خوانندم کرد
آخرش اما چی شد؟ عشق تو بازندم کرد

قبل از تو دوس داشتم خودمو، اهل خود آزاری نبودم
این سرفه ها رو از تو دارم، قبل از تو سیگاری نبودم

جامو توی قلبت نگه دار، حتی اگه پیشم نباشی
من شرط میبندم از این هم، دیوونه تر میشم نباشی

باعث و بانی تموم این شبای من تویی
عشق تو پابندم کرد عشق تو خوانندم کرد
آخرش اما چی شد؟ عشق تو بازندم کرد

عشق تو پابندم کرد عشق تو خوانندم کرد
آخرش اما چی شد؟ عشق تو بازندم کرد
--:--
--:--