آهنگ بگو که عاشق منی فریدون آسرایی

بگو که عاشق منی

فریدون آسرایی

خودت هواییم می‌کنی، خودت ازم دل میکنی
یه روز غریبه می‌شی و یه روز تو عاشق منی

بگو که عاشق منی، بگو دلت پیش منه
بگو یه چیزی که دلم آروم بگیره نشکنه
به من تو دلداری بده، به من بگو که با منی
به من بگو غرورم رو به خاطرم نمی‌شکنی
بگو که عاشق منی، بگو دلت پیش منه
بگو یه چیزی که دلم آروم بگیره نشکنه

خودت هواییم می‌کنی، خودت ازم دل میکنی
یه روز غریبه می‌شی و یه روز تو عاشق منی
هر لحظه یه جوره دلت، هر روز یه احساسی داری
دلشوره دارم نکنه بری و تنهام بذاری
بری و تنهام بذاری
بگو که عاشق منی، بگو دلت پیش منه
بگو یه چیزی که دلم آروم بگیره نشکنه
به من تو دلداری بده، به من بگو که با منی
به من بگو غرورم رو به خاطرم نمی‌شکنی
بگو که عاشق منی، بگو دلت پیش منه
بگو یه چیزی که دلم آروم بگیره نشکنه
--:--
--:--