آهنگ هنوز دلم واسه تو تنگ می شه رضا یزدانی

هنوز دلم واسه تو تنگ می شه

رضا یزدانی

هنوز دلم واسه تو تنگ می شه...هنوز بی تو درگیرِ عذابم
ببین ساعت خوابیده اما...بعد از دوریت نمی تونم بخوابم
توی رویا تو رو می بینم اینجا...که شاید ترسِ تنهایی بریزه
خودت نیستی ولی همصحبتِ من...هنوزم قابِ عکسِ روی میزه
من شک ندارم نمیای...دوریت می شه عادتم
از بس خیالم راحته...از همه چی ناراحتم
خوابت رو می بینم مدام...این کارِ هر شبِ منه
بگو شبا تو خوابِ تو...کی داره پرسه می زنه
تماشایی ترین تصویرِ دنیا...برای دیدنت راهی ندارم
نمی دونم قرارمون چی بوده...من از وقتی تو رفتی بی قرارم
هنوزم واسه ی نبودنِ تو...توی این قلبِ تنها جا نمی شه
یه چیزی گم شده تو روزگارم...که بعد از تو دیگه پیدا نمی شه
--:--
--:--