آهنگ نفس جان علی لهراسبی

نفس جان

علی لهراسبی


نفس جان‌ ای دردم و درمان
تو که شیرین تری از جان
منِ دلداده مرنجان
نفس جان زیباتر از آنی‌
که بگویم که بدانی
آنچه دل خواست همانی
همانی
خیلی‌ حرفا مونده توو دلم
کدومو دوست داری بگم
آخ اگه دلت پیشِ من
یه تَنه بجنگم با همه
یه عالمه دوسِت دارمت
خیلی‌ حرفا مونده توو دلم
کدومو دوست داری بگم
آخ اگه دلت پیشِ من
یه تَنه بجنگم با همه
یه عالمه دوسِت دارمت
عشقِ رویایی ، تو به زیبایی
من به دلتنگیِ تو معروفم
شب به مهتابَش
تو به چَشمانت
منِ دیوانه به تو معروفم
معروفم
نفس جانِ من ، درد و درمان من
گیسوی پریشانِ تو دریاست
صورت نازتو ، چشمِ بی‌ تاب تو
حتی خیالِ تو ، خوابِ تو زیباست
زیباست
خیلی‌ حرفا مونده توو دلم
کدومو دوست داری بگم
آخ اگه دلت پیشِ من
یه تَنه بجنگم با همه
یه عالمه دوسِت دارمت
خیلی‌ حرفا مونده توو دلم
کدومو دوست داری بگم
آخ اگه دلت پیشِ من
یه تَنه بجنگم با همه
یه عالمه دوسِت دارمت
نفس جان‌ ای دردم و درمان
تو که شیرین تری از جان
نفس جان زیباتر از آنی‌
که بگویم که بدانی
کلمات کلیدی :
--:--
--:--