آهنگ تو بر می گردی مهدی یراحی

تو بر می گردی

مهدی یراحی

رو به این جاده به بن بست برو ، یه نفر میونمون هست برو

این صدا رو خاطرت از یاد برد ، بس که من خوندمو آواز نشد
همه ی سعیمو کردم مگه نه ، من به هر دری زدم باز نشد

دست تو رو شد ولی من باختم ، بس که بازیه تو بی قاعده بود

همه راز دلمو فهمیدن ، بس که انکار تو بی فایده بود

رو به این جاده به بن بست برو ، یه نفر میونمون هست برو
شک ندارم که تو برمیگردی ، فرصت خوب من از دست برو

تو هنوزم با تنم غریبه ای ، من به عطر تنت عادت دارم
تو کنار من دروغی ، وهمی ، من کنار تو حقیقت دارم

باورم نمیشه که غمگینی ، اینکه می خندی به من یعنی نه
از تو میپرسم بگی شاید تو هم ، و سکوتت دائماً یعنی نه

رو به این جاده به بن بست برو ، یه نفر میونمون هست برو
شک ندارم که تو برمیگردی ، فرصت خوب من از دست برو
--:--
--:--