آهنگ مشکی رنگه عشقه اجرای زنده رضا صادقی

مشکی رنگه عشقه اجرای زنده

رضا صادقی

مشکی رنگه عشقه مثل رنگ چشای مهربونت
مشکی رنگه عشقه مثل شبای قلبه آسمونت
مشکی رنگه عشقه مثل رنگ چشای مهربونت
مشکی خوده عشقه مثل شبای قلبه آسمونت

کی میگه رنگ غم سیاه رنگ خوش سپیدی
کی میگه آبی رنگ صداقت مشکیه رنگ پلیدی
چرا یه عده ای مشکیو رنگ غم میدونن
مگه رنگ پر پرستوی عشقو ندیدن
مگه رنگ پر پرستوی عشقو ندیدن

ستاره با قشنگیاش تو رنگ شب قشنگه
تموم رنگای دنیا دو رنگن مشکی تا ابد یه رنگه
واسه نوشتن یه رنگیه دفتر عاشق
خط یه رنگو بی دغدغه مشکی قشنگه
خط یه رنگو بی دغدغه مشکی قشنگه
من تو رنگ موهای سیاه نازنینم
چیزی به جز یه رنگی و صفا ی دل ندیدم
از زبونه عاشقای بیدار شبونه
هیچ پلیدی از سیاهی شب نشنیدم

کی میگه رنگ غم سیاه رنگ خوش سپیدی
کی میگه آبی رنگ صداقت مشکیه رنگ پلیدی
چرا یه عده ای مشکیو رنگ غم میدونن
مگه رنگه پر پرستوی عشقو ندیدن
مگه رنگه پر پرستوی عشقو ندیدن
--:--
--:--