آهنگ عاشقیات رضا صادقی

عاشقیات

رضا صادقی

میشه برگردی؟
خواهش نیست، این دستوره ، حالَم از وقتی، تو رفتی بَد ناجوره
اصلاً زوره باید برگردی ، چه جوری بی من سر کردی؟
بپرس از این و اون حال من بی تو ، اگه نباشی یه آشوبگرِ دیوونه میشم
کولیه بی خونه میشم ، بسه تموم کن بچه بازیتو
آخه دلبرِ با عشق من ای قاتل جونم ، دلیل
خنده و گلایه و اخم و جنونم ، با ما بَد تا نکن
دوسم داری، من که می دونم ، تو که می دونی ندارم دلشو پیشم نباشی
ما که خرابتیم دلت میاد با ما نباشی؟
، تصدق چشات نذار که بُغضِ این صدا شی
ای دل، دل دل نکن ، کار خودتو مشکل نکن
خطِ دلو باطل نکن ای بی مُرُوَت ، حُکماً حالِت بده ، مارَم عادت نده
کَل کَل کنیم با روزگارِ عاشقیت ، اصلاً زوره باید برگردی
چه جوری بی من سر کردی؟ ، بپرس از این و اون حالِ من بی تو
اگه نباشی یه آشوبگر دیوونه میشم ، کولی بی خونه میشم
بسه تموم کن بچه بازیتو ، آخه دلبرِ با عشق من ای قاتل جونم
دلیل خنده و گلایه و اخم و جنونم ، با ما بَد تا نکن
دوسم داری، من که می دونم ، تو که می دونی ندارم دلشو پیشم نباشی
ما که خرابتیم دلت میاد با ما نباشی؟ ، تصدُقِ
چشات نذار که بُغضِ این صدا شی ، میشه برگردی؟
کلمات کلیدی :
--:--
--:--