آهنگ قلبم گیره بابک مافی

قلبم گیره

بابک مافی

دلم برات تنگ شده بازم - چقدر با این غم ها بسازم
چرا نمیای تو عزیزم طاقت ندارم

تو نیستیُ حالم عجیبه - دلم تو این دنیا غریبه
چرا نمیای تو عزیزم طاقت ندارم

میدونی که پیشِ تو قلبم گیره اگه بری دل میمیره
پیش اون چشمای نازت دلم اسیره..

تو که همه عشقمُ جونمی نری,چرا میخوای دل بکنی
پیش اون چشمای نازت دلم اسیره..

تو بری من تنها میشم همدم این غم ها میشم
منتظرت میمونم تا برگردی

تو بری من تنها میشم همدم این غم ها میشم
منتظرت میمونم تا برگردی

میدونی که پیشِ تو قلبم گیره اگه بری دل میمیره
پیش اون چشمای نازت دلم اسیره..

تو که همه عشقمُ جونمی نری,چرا میخوای دل بکنی
پیش اون چشمای نازت دلم اسیره..

میدونی که پیشِ تو قلبم گیره اگه بری دل میمیره
پیش اون چشمای نازت دلم اسیره..

تو که همه عشقمُ جونمی نری,چرا میخوای دل بکنی
پیش اون چشمای نازت دلم اسیره..

میدونی که پیشِ تو قلبم گیره اگه بری دل میمیره
پیش اون چشمای نازت دلم اسیره..

تو که همه عشقمُ جونمی نری,چرا میخوای دل بکنی
پیش اون چشمای نازت دلم اسیره..
کلمات کلیدی :
--:--
--:--