آهنگ فیک حمید صفت

فیک

حمید صفت

بینم خسته نشدی، یکی نیست بگه بسه نکنی
هر روز داریم رنگ عوض میکنیم اصل و بد میکنیم
نعشه سم میخوریم

غرق نقش لش مغز و رد میکنیم داریم مرز و رد میکنیم
نقابا رو یکی یکی میزنیمو، بعد نفس میبریم و از نفس میبریم
خندان بر سر اسب از اصل میفتیم در حباب قصر
دربست میفتیم پس بیخود نی
میگی زندگیم عقدست میگفتیم مست میغریم
در جنگ از کرکس میخوردیم

زندست میکشتیم و بعد مرگ رویه دست میبردیم
بهره از اون قرض میخوردیم و بعد اسم از ابوالفضل میبردیم

خوب ببین این اونی که میگفت نیست
این اونی که میگفت هیچ ربطی نداره
اینجا گنگه و ریچ مثه بی ریشه و ریش
انگاری هیچه و هیچ همش تظاهره و هیچ
انگاری هیچه و هیچ

تقلبی، تبسمی کن، کج شو اخم، تنگو کوتاه
پاشنه لخت، قلمبه یه شات، دست عکس به عجب تبحری
تعصبی، با شعار متن علی، تجملی
با شعافه بطنه یزید عجب تویی ساختی از خودت توهمی

مرد شریف، شرافت و عرج کنیم، نجابت و لخت کنیم
سرگرم و کله داغ، خوب بشیم
سلامتی خوک بریم زوم، که مد شه چی

سوژه پرست عقده ای از شیب و لامپ تا نقطه چین
آدمایه نکته بین، خنده با طعمه تلخه دری وری
ضربه با درد طنز شریعتی

اعتقاد، خانواده فاکتور بگیر
تو بخواب خوابه مخملی
اسید تهران تا بمبئی همینه آروم به فاک، تور برین

مرد تو منو تو یادت نی، عشقو مرامت بارت نی
خوشگله رفیقاتم بیست، مرد پردم کارت نیست

زن افکارت چیست، سحره تو شلوارک نیست
گم مثه مغزی که قلادش نیست
دکتر برید و کوکت زد، خوشگل ظریفو کورت کرد

حالا تمامه جونت رفت، به فکر فرو
آهسته کردن جایه اصل، فیک فرو
کلمات کلیدی :
--:--
--:--