آهنگ عقل احمق سینا حجازی

عقل احمق

سینا حجازی

نم نم بارون آروم میخوره تو صورتم
چیکار کنم عاشقم من هنوز دیوونه تم
روزام میان و میرن حال من بده هنوز
به خودم میگم حقته چیزی نگو بسوز
این دل غمگین هنوزم از دستم دلخوره
حرفامو با کی بزنم این دل چقدر پره
دردمو به کی بگم این دل چه دلخوره
این روزا دارم همش با خودم حرف میزنم
روی دل آتیشم گوله برف میزنم
دلم بهم میگه قدرشو ندونستی
ازم شاکی شده میگه چرا نتونستی
این دل غمگین هنوزم از دستم دلخوره
حرفامو با کی بزنم این دل چقد پره
خیلی بده دلم کاری باهام نداره
خدا از آسمون کاش صبر برام بباره
کاشکی دنیا روزامو انقده زهر نکنه
کاشکی دلم باهام اینجوری قهر نکنه
اون تو دنیا منو داره و من تو دنیا اونو
تورو خدا ببین این وسط من و دلم و دعوامونو
به دلم گفتم غصه نخور یکی دیگه به جاش میارم
تا چشم به هم بزنی یکی خوشگلتر جاش میذارم
یه نگاهی به من کرد و زد تو سرم تق تق
ازم شاکی شد و فریاد زد عقل احمق
این دل غمگین هنوزم از دستم دلخوره
حرفامو با کی بزنم این دل چقد پره
--:--
--:--