آهنگ پونه سینا حجازی

پونه

سینا حجازی

تو که قرار بود نری منو تنها نذاری
جمع باشیم بینمون منها نذاری
دوورم کنی از دردو غمها
دردی رو دردام نذاری
حتی یه ستاره با قلبه شکسته نمیدرخشه
اونی که میشکنه قلبمو باید خدا ببخشه
وای به وقتی که یکی بخواد بذاره بره
همه دنیارم براش بیاری میره و مسافره
دلت یه جای دیگست بمونم چیکار من میرم فراموش کن
هر وقت اگه دلت گرفت این آهنگو گوش کن
پونه پونه پونه گل پونه دلبستن آسونه پونه
پونه پونه گل پونه آی دلم خونه
پونه پونه پونه گل پونه دلبستن آسونه
پونه پونه پونه گل پونه آی دلم خونه

قسم به خاطرات خوبمون سوگند
کنار دریا و بالای دربند
نمیشه دل داد فرداش پس گرفت
یه روزی دل بست فرداش دل کند
من پیشه هر آدمی یه تیکمو جا گذاشتم
من پیشه هر آدمی رو غرورم پا گذاشتم
تمام آدما از کنارم رفتن
من امروز فهمیدم خودمو تنها گذاشتم
هر کی رو خواستم عاشق یکی دیگه بود
یا ازش کنده بودن تیکه تیکه تیکه بود
یا رقیب داشتم یا رقیبه یکی دیگه
این همون عشقی که حافظ میگه بود
اونی که دوست داشتم دوست دااشت دوستامو
یه مشت دوست مارموز ها دوستامون
مثله پروانه دورم زدن تو رو خدا دلسوزامون
هنوزم میتونه یکی منو خام کنه
اگه خمارشه نگاه به چشمام کنه
نمیترسم از تنهایی دیگه
از این تنهاتر نمیشه کسی تنهام کنه
پونه جون دلم گرفت از آدما از روزگار
پونه جون پیشم بمون هیچوقت منو تنهام نذار
پونه جون گلدونه من گلدونه ایوونه من
پونه جون گلدونمی تو چراغ خونمی
پونه پونه پونه گل پونه دلبستن آسونه
پونه پونه پونه گل پونه آی دلم خونه
پونه پونه پونه گل پونه دلبستن آسونه
پونه پونه پونه گل پونه آی دلم خونه
--:--
--:--