آهنگ عبور نو کاوه آفاق

عبور نو

کاوه آفاق


عشقمون اندازه ی همدیگه نیست
این میون تکلیف ما دوتا چیه
اون که باید پا بذاره رو دلش
اون که می مونه تک و تنها کیه
من که هستم با تمام بودنم
با تمام بودنت بمون
عشقمون اندازه ی همدیگه نیست
خیلی راهه از زمین تا آسمون
از شب تاریک تنهایی من
رد شدی مثل عبور ساعقه
از من طوفانی آرامش بگیر
کم نمی زاره کسی که عاشقه
من که هستم با تمام بودنم
با تمام بودنت پیشم بمون
عشقمون اندازه ی همدیگه نیست
خیلی راهه از زمین تا آسمون
منکه هستم با تمام بودنم
با تمام بودنت پیشم بمون
عشقمون اندازه ی همدیگه نیست
خیلی راهه از زمین تا آسمون
--:--
--:--