آهنگ عاشقت شدم مهدی مقدم

عاشقت شدم

مهدی مقدم

فکر نمیکردم عزیز دلت بشم عشقم من
فکر نمیکردم بیایی بمونی پیشم عشق من
میمیرم وقتی که رو لب تو میاد اسم من
دستامو بگیر توی دست تو
بزار خیره شم تو چشم مست تو
سرتو بزار روی شونه هام
دستت و بکش به روی گونه هام
من تورو میخوام بیشتر از خودم
آره بدجوری عاشقت شدم
فکر نمیکردم عزیز دلت بشم عشقم من
فکر نمیکردم بیایی بمونی پیشم عشق من
میمیرم وقتی که رو لب تو میاد اسم من
کلمات کلیدی :
--:--
--:--