آهنگ غریبه احسان خواجه‌امیری

غریبه

احسان خواجه‌امیری

کجای سکوتت به غربت رسیدی
چه جوری ببینم ازم نا امیدی
غریبه نبودم که بی اعتمادی
من اونم که یک عمر بهش تکیه دادی
قراره که بی هم به چی رو بیاریم؟
من و تو به جز هم ، پناهی نداریم
بیا سمت من باش ، توو جنگ با درونم
کمک کن کنارت غریبه نمونم
کمک کن کنارت غریبه نمونم
قبول دارم این راه به بی راهه خورده
قبول کن که این عشق هنوزم نمرده
یه عمر زندگیمون به من اینو یاد داد
نگه داشتنش فداکاری میخواد
کمک کن تا رد شیم همین لحظه باهم
من از اشتباهت تو از اشتباهم
کمک کن تا رد شیم همین لحظه باهم
من از اشتباهت تو از اشتباهم
قرار که بی هم به چی رو بیاریم؟
منو تو به جز هم پناهی نداریم
بیا سمت من باش تو جنگ با درونم
کمک کن کنارت غریبه نمونم
قراره که بی هم به چی رو بیاریم
من و تو بجزهم پناهی نداریم
بیا سمت من باش تو جنگ با درونم
کمک کن کنارت غریبه نمونم
کمک کن کنارت غریبه نمونم
--:--
--:--