آهنگ عاشقانه نیست علیرضا قربانی

عاشقانه نیست

علیرضا قربانی


شیرین من بمان مگر این روزگار تلخ
فرهاد خسته را به نگاهی امان دهد

در زلف شب گره بزن آن زلف مست را
شاید شبم بسوی تو راهی نشان دهد

حرفی بزن که عشق به هر واژه گل کند
ما را نصیب دیگری از این زمانه نیست

با من از عاشقانه ترین لحظه ها بخوان
حتی اگر هوای دلی عاشقانه نیست

با من بخوان تا این ترانه را با تو سفر کنم
با من بخوان تا در هوای تو شب را سحر کنم

با من بخوان تا این ترانه را با تو سفر کنم
با من بخوان تا در هوای تو شب را سحر کنم

شاید شبی که می برد افسانه ی
مرا روزی برایم از تو نشانی بیاورد

شاید همین ترانه که بر دوش باد رفت
در جان خسته تاب و توان بیاورد

با من بخوان تا این ترانه را با تو سفر کنم
با من بخوان تا در هوای تو شب را سحر کنم

با من بخوان تا این ترانه را با تو سفر کنم
با من بخوان تا در هوای تو شب را سحر کنم
--:--
--:--