آهنگ سهم من علیرضا عصار

سهم من

علیرضا عصار

نمیخوام سهم دنیا رو
تویی که سهم دستامی
اگه آرامشی دارم
واسه اینه که همرامی

زمین می لرزه و اینجا
یکی بی ترس خوابیده
تو عشق تو یه چیزی هست
که آرامش به من میده

بزار روشن کنیم شب رو
ستاره از تو، ماه از من
ازت یه خواهشی دارم
تو هم چیزی بخواه از من

تموم خوبیا با تو
چقدر خالی شده دستم
بزار یکبار قبل از تو
بگم که عاشقت هستم

چقدر خوبه هوای تو
چه عشقی رو به من دادی
گرفتار تو که هستم
بدم میاد از آزادی

ببین راه فرارم رو
خودم از هر طرف بستم
از این لحظه به بعد هر جا
که تو هستی، منم هستم

بدون که عمر عشق من
به کوتاهی ساعت نیست
عزیزم گفتنم تنها
یه حرف از روی عادت نیست

بزار روشن کنیم شب رو
ستاره از تو، ماه از من
ازت یه خواهشی دارم
تو هم چیزی بخواه از من

تموم خوبیا با تو
چقدر خالی شده دستم
بزار یکبار قبل از تو
بگم که عاشقت هستم
--:--
--:--