آهنگ سلام عزیزم مسیح و آرش ای پی

سلام عزیزم

مسیح و آرش ای پی

سلام عزیزم چطوره حالت؟!
برات ستاره چیدم! نمیشم بی خیالت…
سلام عزیزم غم تو صدامه؛
بغضم گرفت باز اول نامه

یادت باشه هنوزم؛ آرزوهات آرزومه!
نبینم اشکتو عشقم؛ که چشمات آبرومه…
تموم دلخوشیم اینه؛ که برمیگردی پیشم
اینو از من نگیری؛ که دیگه دیوونه میشم!

دیوونه میشم! دیوونه میشم!

نبینم اشکتو عشقم؛ که چشمات آبرومه…
تموم دلخوشیم اینه؛ که برمیگردی پیشم
اینو از من نگیری؛ که دیگه دیوونه میشم!

دیوونه میشم! دیوونه میشم!


هنوز عزیزمی ، تنها نگین سرخ این انگشتری
تموم دلخوشیم اینه هنوزم پشتمی
دلم موند رو زمین
هنوز تاج سری ، واسه قلبم تو آتیش زیر خاکستری
دلم میخواد پیش قلبت فقط باشه همین ، منم عاشق ترین

یادت باشه هنوزم؛ آرزوهات آرزومه!
نبینم اشکتو عشقم؛ که چشمات آبرومه…
تموم دلخوشیم اینه؛ که برمیگردی پیشم
اینو از من نگیری؛ که دیگه دیوونه میشم!

دیوونه میشم! دیوونه میشم!

یادت باشه هنوزم؛ آرزوهات آرزومه!
نبینم اشکتو عشقم؛ که چشمات آبرومه…
تموم دلخوشیم اینه؛ که برمیگردی پیشم
اینو از من نگیری؛ که دیگه دیوونه میشم!

دیوونه میشم! دیوونه میشم!
--:--
--:--