آهنگ سفر سیاوش قمیشی

سفر

سیاوش قمیشی

سفرت سلامت ای یار تو برو خدا نگهدار
واسه یِ تو روز هایِ خوب واسه یِ من غمه دیدار
تو برو خدا به همراهت ، برسی به آرزوهات
من هم این جا تک و تنها دلخوشم به یاده چشم هات
آرزومه که نگاهت بشه روشن به ستاره
بتابه ماه توویه شبهات بتابه بازهم دوباره
هر جایی که پا میذاری پُره از عاطفه باشه
رنگه غصّه رو نبینی غصّه از دلت جدا بشه

سفرت سلامت ای یار تو برو خدا نگهدار
واسه یِ تو روز هایِ خوب واسه یِ من غمه دیدار
تو برو خدا به همراهت ، برسی به آرزوهات
من هم این جا تک و تنها دلخوشم به یاده چشم هات
آرزومه که نگاهت بشه روشن به ستاره
بتابه ماه توویه شبهات بتابه بازهم دوباره
هر جایی که پا میذاری پُره از عاطفه باشه
رنگه غصّه رو نبینی غصّه از دلت جدا بشه
کلمات کلیدی :
--:--
--:--