آهنگ زمستون ماکان

زمستون

ماکان

تو چشم تو بازم نگاه کردم
میشناسی تو منو من برنمیگردم
خودت بهتر میدونی چرا مثل زمستون
همیشه پیش تو مغرورمو سردم

به هرکی گفتم دوست دارم
نموندو بهم گفت که سربارم
زدو قلبمو شکوند
منو از خواب و رویام پروند
مثل کاری که باهام کردی تو
حالا زودتر برو

کم گذاشتی تو بازی کردن
نقش عاشقی که من همه ی دنیاشم
چرا بهم نگفتی تو چرا نگفتی
که همینو میخواستی بری و ببینی که تنها شم

گریه هات تاثیر نه نداره رو این دل من دیگه
تحقیر کردن همه چی تو نستی مال من دیگه
تردید اگه داری اون نیست مشکل من دیگه
رسیدیم ته خط نقطه سر خط

به هرکی گفتم دوست دارم
نموندو بهم گفت که سربارم
زدو قلبمو شکوند
منو از خواب و رویام پروند
مثل کاری که باهام کردی تو
حالا زودتر برو
--:--
--:--