آهنگ تو فکر میرم محسن یگانه

تو فکر میرم

محسن یگانه

دوره می کنم ، سکوت کهنمو با صدای تو
دنیای من ، خلاصه میشه توی عکسای تو

رو گونه های من ، به یاد تو همیشه اشک جاریه
تو فکر میرم و می پرسم از خودم چه روزگاریه ، چه روزگاریه

اشک تو چشام بود ، یه عکس مبهم از تو توی یادمه
به هر کی خیره شم ، میگم چقد شبیه خاطراتمه

بغض میکنم به یاد لحظه های تلخ آخرم
تو فکر میرم و به هر چی خاطرست پناه می برم

تو فکر میرم ...

صبر کردم و نذاشتم هیچ کسی بجای تو بیاد
بعیده بعد تو کسی منو به خاطر خودم بخواد

کاش یک دفعه ، خودت رو می گذاشتی جای من
چه سخت میگذره بدون تو تمومه لحظه های من

چقد سخت می گذره ...

اشک تو چشام بود یه عکس مبهم از تو توی یادمه
به هر کی خیره شم میگم چقد شبیه خاطراتمه

بغض میکنم به یاد لحظه های تلخ آخرم
تو فکر میرم و به هر چی خاطرست پناه می برم

تو فکر میرم ...
--:--
--:--