آهنگ زمزمه د ویز

زمزمه

د ویز

آسمون آبی تر میشه
هی باد بالا تر میره
کوچه ها دیگه غریبه نیستن
صبح با شب همبستر میشه

آی از عشق
آی از عشق

سیگارم تند تر میسوزه
دود چشامو به در میدوزه
دیوارهای خونه میشن یک حصار
یه طبل تو دلم میکوبه

آی از عشق
آی از عشق

یه نجوا تو سرت میکنه بلوا
میبره از زمین تو رو تا اوج رویا
زمزمه میکنه آروم آروم
بیا، بریم ازین جا

آی از عشق
آی از عشق

آسمون آبی تر میشه
هی باد بالا تر میره
کوچه ها دیگه غریبه نیستن
صبح با شب همبستر میشه
کلمات کلیدی :
--:--
--:--