آهنگ رو به راه امیر عظیمی

رو به راه

امیر عظیمی

روبرومی آخه انقد خوبی
که نمیتونم خوبیاتو بشمارم
انقد خوبه حالم یه کم نگرانم
خودم خودم و خودتو چشم کنم
اگه نباشی بد میشه
گونه های من تَر میشه
هی بد و بدتر میشه ، حالِ دلم
فقط تو تووی این شهری
که حالِ منو میفهمی
یه دنیا با دلم قهره
وقتی تو با من قهری
فقط تو تووی این شهری
که حالِ منو میفهمی
یه دنیا با دلم قهره
وقتی تو با من قهری

هر کی حسودی کرده بهت تو نخور غمشو
هر چی میخوان بگن تو که میشناسی عاشقتو
میدونی آخرشو
با تو میرم تا آخر عاشقی هر چی که شد
فقط تو تووی این شهری
که حالِ منو میفهمی
یه دنیا با دلم قهره
وقتی تو با من قهری
فقط تو تووی این شهری
که حالِ منو میفهمی
یه دنیا با دلم قهره
وقتی تو با من قهری
کلمات کلیدی :
--:--
--:--