آهنگ دور خودت نچرخ محسن یگانه

دور خودت نچرخ

محسن یگانه

اینقده دور خودت نچرخ / زمونه دورت میزنه.
اینا بازیه روزگارِ / نه دست توئه نه دستِ منه.
اخه فقط تو نیستی توو دنیا /که کارت گیر روزگارِ.
ولی حتی یه لحظه کم نیار / آخه هیچ کاری نشد نداره.
اگه دنیا پشتِ هم برات ساز مخالف زد / غمت نباشه.
اگه خسته شدی ُ حوصلت سر رفتُ / امیدت آخراشه.
اگه حتّی حس میکنی تنهاترین آدم / رو این زمینی.
ولی یادت نره یکی اون بالا / حواسش همیشه به بنده هاشه.
اگه دنیا پشت هم برات ساز مخالف زد / غمت نباشه.
اگه خسته شدی ُ حوصلت سر رفتُ امیدت آخراشه.
اگه حتی حس میکنی تنهاترین ادم رو این زمینی.
ولی یادت نره یکی اون بالا / حواسش همیشه به بنده هاشه.
اگه مسیر زندگیت / راهی واسه ی رفتن نداشت.
اگه هیچکی نموند ُ همه جازدن / اگه سایَتم تنهات گذاشت.
میخوای تسلیم سرنوشتت بشی / حتّی حرفشم نزن.
یکی همین نزدیکیاست / پیشِ توست پیش من.
اونی که این مسیرُ پیش پات گذاشت / هواتو داره تا آخرش.
خودشم همین نزدیکیاست / که دلگرمیم به بودنش.
اگه دنیا پشتِ هم برات ساز مخالف زد / غمت نباشه.
اگه خسته شدی ُ حوصلت سر رفتُ امیدت آخراشه.
اگه حتی حس میکنی تنهاترین ادم / رو این زمینی.
ولی یادت نره یکی اون بالا / حواسش همیشه به بنده هاشه.
--:--
--:--