آهنگ خاکسترم نکن محسن یگانه

خاکسترم نکن

محسن یگانه

من بی تو هیچم تو باورم نکن خیسم زه گریه تنها ترم نکن
عاشق نبودم تا با تو سر کنم آتش نبودم خاکسترم نکن
اگه عاشقت نبودم اگه بی تو زنده بودم تو بمون کی بی تو غصه می خورم
اگه دل به تو نبستم اگه این منم که هستم ولی از هوای گریه ات برم
اگه شکفه دارم از تو اگه بی قرارم از تو تو بمون که آشیانه ام تویی
به هوایت ای ستاره به تو می رسم دوباره اگه عاشقم بهانه ام توای
دل کنده بودم از هم زبونیت پنهون نکردی از من نشونیت
من پا کشیدم از عهد بسته ام تو پا فشردی بر مهربونیت
اگه همزبون نبودم اگه مهربون نبودم چه کنم دل این دله شکسترو
اگه سردو مرده بودم اگه پر نمی گشودم به تو بستم این دو بال خسترو
--:--
--:--