آهنگ دوباره عاشق شدم بابک مافی

دوباره عاشق شدم

بابک مافی

کی میگه گذشتن از تو راحته
کی میگه عشقت فقط یجور عادته؟
کی میگه نداشتنت آسون و سادست؟
همه چی برای من مثل گذشتست

دلم از زندگی خودم گرفته
نمیدونی که چقدر دلم گرفته
نمیدونی که همش بارونه دنیام
هرجا اسم تو میاد تر میشه چشمام

ببین دوباره عاشقت شدم
ستاره میشمارم بازم
شبا به یادت
ببین دلم تنگه چقدر هنوز
کی میگه دل نمیخوادت؟

هممممممممم

کی میگه گذشتن از تو راحته
کی میگه عشقت فقط یجور عادته؟
کی میگه نداشتنت آسون و سادست؟
همه چی برای من مثل گذشتست

ببین دوباره عاشقت شدم
ستاره میشمارم بازم
شبا به یادت
ببین دلم تنگه چقدر هنوز
کی میگه دل نمیخوادت؟

واسه بیقراریام یه کاری کن
واسه ی اشک چشام یه کاری کن
واسه دلبستگیام خستگیام
من هنوز تورو میخوام
یه کاری کن

ببین دوباره عاشقت شدم
ستاره میشمارم بازم
شبا به یادت
ببین دلم تنگه چقدر هنوز
کی میگه دل نمیخوادت؟

ببین دوباره عاشقت شدم
ببین دلم تنگه چقدر هنوز
--:--
--:--