آهنگ دلبر بی نشان رضا ملک زاده

دلبر بی نشان

رضا ملک زاده

یادم تو را دیگر فراموش شیدا منم
از عطر تو میدرخشد پیراهنم
آواره ام من همچو باد بی سرزمینم
دریا تویی من قایقی بی سرنشینم

دلبر بی نشانم بی تو بی آشیانم
بی من ای همسفر رفته ای بی خبر بی تو بی خانمانم
دلبر بی نشانم بی تو بی آشیانم
بی من ای همسفر رفته ای بی خبر بی تو بی خانمانم

جنون عشق با من هرشب به سویت سفر میکند
این دل گاهی چون درختی هوای تبر میکند
جنون عاشق که منطق ندارد
رهایم کن از قفس های تنهایی جانم بیا
بیا دیگر بیقرارم نمانده امانم بیا
چو من این شهر دیگر عاشق ندارد

دلبر بی نشانم بی تو بی آشیانم
بی من ای همسفر رفته ای بی خبر بی تو بی خانمانم
دلبر بی نشانم بی تو بی آشیانم
بی من ای همسفر رفته ای بی خبر بی تو بی خانمانم
--:--
--:--