آهنگ دست به یکی مسیح و آرش ای پی

دست به یکی

مسیح و آرش ای پی

اسمتو با عشق نوشتم تن درختا گل دادن
واسه بودن تو به کنارم تک تکشون بهم قول دادن
اینا همه میدونن نمیتونم بمونم با تنهاییام
اینا همه میدونن که من چقدر دیوونم
حق با ایناست

اینا همه دست به یکی کردن
که تورو برگردونن
میدونن با تو آرومم
پیشت عاشق بارونم
اینا همه دست به یکی کردن
که تو مال خودم باشی
نمیذارم تنها شی
باید عاشق هم باشیم

اگه تموم شهر با آدماش جدا بشن
بمونیم کاش من و تو
اگه آسمون بیاد زمین
یه عمرو باز ما با همیم
من و تو

اینا همه میدونن نمیتونم بمونم با تنهاییام
اینا همه میدونن که من چقدر دیوونم
حق با ایناست

اینا همه دست به یکی کردن
که تورو برگردونن
میدونن با تو آرومم
پیشت عاشق بارونم
اینا همه دست به یکی کردن
که تو مال خودم باشی
نمیذارم تنها شی
باید عاشق هم باشیم
--:--
--:--