آهنگ عاشقم سیروان خسروی

عاشقم

سیروان خسروی

کی مثل من / میتونه اینقدر عاشقت باشه
بگو کی غیرِ من / تهِ تهِ دلتُ تا ابد، جاشه
باورش سخته امّا / میتونی بفهمی از حرفام
که اگه نباشی من / همیشه بدونِ تو ، تنهام
اگه بدونی که چقدر…
عاشقتم
میدونی احساسم به تو / عزیزِ من ، خاصّه
دیوونتم ، داشتنه تو ، با تو بودن واسه ی من ، شانسِ

عاشقتم
میدونی احساسم به تو / عزیزِ من ، خاصّه
دیوونتم ، داشتنه تو ، با تو بودن واسه ی من ، شانسِ
اگه تو بخوای میتونی با دلم / کاری کنی که از کنارت برم!
اگرم بخوای میتونی با نگات / به من بگی که دل تو هم منو میخواد
بگو تو ، همونی ، که پیشم ، میمونی
هیچکی مثلِ من ، نمیاد / که تورو فقط واسه خودت بخواد!
اگه بدونی که چقدر…
عاشقتم
میدونی احساسم به تو / عزیزِ من ، خاصّه
دیوونتم ، داشتنه تو ، با تو بودن واسه ی من ، شانسِ
عاشقتم
میدونی احساسم به تو / عزیزِ من ، خاصّه
دیوونتم ، داشتنه تو ، با تو بودن واسه ی من ، شانسِ
اگه بدونی که چقدر…
عاشقتم
دیوونتم
اگه بدونی که چقدر…
عاشقتم
میدونی احساسم به تو / عزیزِ من ، خاصّه
دیوونتم ، داشتنه تو ، با تو بودن واسه ی من ، شانسِ
عاشقتم
--:--
--:--