آهنگ خیال خوش علیرضا قربانی

خیال خوش

علیرضا قربانی

تو آه منی اشتباه منی
چگونه هنوز از تو میگویم
تو همسفر نیمه راه منی
چگونه هنوز از تو میگویم
پناه منی تکیه گاه منی
که زمزمه ات مانده به گوشم
گناه منی بی گناه منی
که بار غمت مانده بر دوشم

بهانه ی من بغض خانه ی من
گرفته دلم گریه میخواهم
خیال خوش عاشقانه ی من
همیشه تویی آخرین راهم
بهانه ی من بغض خانه ی من
گرفته دلم گریه میخواهم
خیال خوش عاشقانه ی من
همیشه تویی آخرین راهم

صدای توام پا به پای توام
تو میبری ام رو به خاموشی
غریبه ترین آشنای توام
که میکشدم این فراموشی
تمام منی نا تمام منی
چه بغضی بدی در گلو دارم
بیا و بگو فکر حال منی
ببین که هنوز آرزو دارم

بهانه ی من بغض خانه ی من
گرفته دلم گریه میخواهم
خیال خوش عاشقانه ی من
همیشه تویی آخرین راهم
بهانه ی من بغض خانه ی من
گرفته دلم گریه میخواهم
خیال خوش عاشقانه ی من
همیشه تویی آخرین راهم
--:--
--:--