آهنگ خرابش کردی علی اصحابی

خرابش کردی

علی اصحابی

تو دلت نیست بمونی پیشم
اینجوری باشی دیوونه میشم
معلومه بعد تو دیگه چی میشم
درست نمیشه هر چی که میگم
انگاری با یه آدم دیگم هر چی فکر کنی
از تو من دیدم
خرابش کردی تو اون عشق سوریتو
معلوم بود تا اینجای ماجرا تو بودی زوری تو
خوبه دلت با من نبود تموم کردی رابطه رو زود
بهونت اینه که جدا کرد مارو چشم یه مشت حسود
نه بهت نمیومد نمونی هر کاری کنم همونی
منو دوست داشتی ولی زبونی
همه میگفتن بات نمیمونه همش کنار اینو اونه
جون به جونش کنن همونه
کلمات کلیدی :
--:--
--:--